Malostranské náměstí

Jesuitský Profesní dům
na Malé Straně

profesní dům = jezuitská kolej pro nejvzdělanější příslušníky řádu a jejich studenty.

V malostranském Profesním domě se nacházela i knihovna, která obsahovala významná díla z oblasti matematiky, astronomie a ostatních přírodních věd.

řád Tovaryšstva Ježíšova

1534 - 1773, 1814 - ..."Ad Maiorem Dei Gloriam"

Jesuité se věnovali především vzdělávání, mezi jejich absolventy patří mj.

Bill Clinton
Fidel Castro
Charles de Gaulle
Cardinal Richelieu
abbe d'Herblay (Aramis)
Robert Altman
James Joyce
Tom Clancy
Moliere
Arthur Conan Doyle
Bing Crosby
Freddie Mercury
Rene Descartes
Michel Foucault
Martin Heidegger
Alfred Hitchcock
Elmore Leonard
Spencer Tracy
Voltaire
Georges Lemaitre