MSDN Academic Alliance

SISAL MFF UK

licence MSDN AA

 • SW smí používat všechni zaměstnanci katedry i na svých domácích PC.

 • SW smí být používán pouze pro nekomerční účely, výuku a výzkum.

 • SW nesmí být používán pro vývoj a provoz běžné agendy pracoviště.

 • SW smí být poskytnut i studentům katedry pro jejich vlastní PC.

MS Imagine download

 • Přístup k SW je možný pouze prostřednictvím systému Microsoft Imagine ELMS
  (Electronic Licenses Management System)

 • "Campus Integrated Authentication" pro kontrolu přístupu na stránky MS Imagine
  využívá autentizační službu CAS UK (Charles University Central Authentication Service).

 • Pokud informace o zaměstanci/studentovi v databázi CAS neobsahují potřebné údaje,
  to se týká zejména studentů jiných oborů a fakult i v případě, že mají zapsán některý z předmětů katedry,
  nebude autentizace pro ELMS úspěšná a přístup k downloadu nebude možný.

 • Doporučuje se uložit si (popřípadě i vytisknout) během stahování SW stránku s příslušnou licencí a licenčním číslem
  pro případné pozdější prokazování legálního způsobu nabytí licence

 • Doporučuje se zazálohovat si vhodným zpusobem stažený SW.

 • Server www.win.ms.mff.cuni.cz využívá certifikát vydaný privátní certifikační autoritou vjjCA (est. in 1999)