Microsoft - software pro výuku programování

licence "Azure Dev Tools for Teaching" pro SISAL MFF UK

 • Windows, Visual Studio, ...

 • SW smí používat všechni zaměstnanci pracoviště i na svých domácích PC.

 • SW smí být používán pouze pro nekomerční účely, výuku a výzkum.

 • SW nesmí být používán pro vývoj a provoz běžné agendy pracoviště.

 • SW smí být poskytnut i studentům pracoviště pro jejich vlastní PC.


download


 • SW je přístupný pouze prostřednictvím stránek "Azure Dev Tools for Teaching".

 • Pro přístup k SW je nutné použít účet Microsoft Account svázaný s fakultní e-mailovou adresou.

 • Podle použité adresy se Azure rozhodne, na jaký autentizační server se má obrátit pro ověření uživatelovy identity a jakou konkrétní licenci má pak pro zpřístupnění SW použít.
  Zatím není známo, jaké informace Azure od univerzitního serveru CAS UK o uživatelích zjišťuje/dostává a jak je tedy přístup k softwaru doopravdy omezen.


.NET Core for the DesktopExcerpt from the paper by Mike E. Yeager,
published in the CODE magazine 2019 - March/April
 • Who cares about desktop?
 • Millions of developers still develop and maintain WPF and Windows Forms applications and, until the release of .NET Core 3.0 Preview 1, there hasn’t been much news about desktop development out of Microsoft in years. According to Microsoft, over two million developers actively work on Windows Forms applications every month. Nearly one million developers actively work on WPF applications each month, ...
 • You might be thinking, …, that .NET Core is cross-platform, which must mean that the desktop apps will be cross-platform too. Well, no! WPF and WinForms are tightly tied to Windows and would look and feel out of place on Linux or a Mac.
 • You might also be wondering if Core has cool new features for desktop apps. It doesn’t.
 • Or wondering if it’s 100% compatible with the full framework versions. It’s not—yet.
 • … it clearly signals that Microsoft believes that the desktop isn’t dead.
 • … it supports simplified xcopy installation and side-by-side framework versions as well as support for the new MSIX installer format.
 • ... there are ... project templates for creating new .NET Core WPF or WinForms apps.